Förundersökning
Målsägandebiträde
Offentlig försvarare
Strafföreläggande
Särskild företrädande för barn
Vad gör domstolen?