top of page

Brottmål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. Brottmål förs å det allmännas vägnar

av en åklagare. Det kan vara brott enligt brottsbalken, men även annan strafflagstiftning, såsom till exempel narkotikastrafflagen. Regler för rättegången regleras främst i rättegångsbalken.

Förundersökning
Målsägandebiträde
Offentlig försvarare
Strafföreläggande
Särskild företrädande för barn
Vad gör domstolen?
bottom of page