Medarbetare

Kristina Lundeberg

Advokat

Kristina är född 1979 och har en juristkandidatexamen från Stockholms universitet år 2011 och har efter examen skaffat sig erfarenhet från advokat- och juristbyrå. Hon driver sedan våren 2013 sin egen verksamhet, Lundeberg Advokatbyrå AB. Kristina är antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2017. Hon har utöver juriststudierna bland annat studerat retorik vid Uppsala universitet och kriminologi vid Stockholms universitet.

 

För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt för Kristina att vara uppdaterad inom aktuella rättsområden. Därför vidareutbildar hon sig kontinuerligt genom att gå aktuella kurser som bland annat Advokatsamfundet anordnar. Kristina har tidigare varit engagerad som volontär för en kvinnojour där hon suttit i juridikgruppen och genom detta arbete har hon blivit van att möta människor i utsatta situationer. Kristina ser alltid till att ha ett nära samarbete med sina klienter. Hon åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn. Hon åtar sig gärna uppdrag som ombud i familjerättsliga ärenden, där hon har särskild kunskap och ett stort intresse, då hon har handlagt flertalet komplicerade vårdnadstvister. Hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i LVU- och LVM-mål.

Telefon: 0708-61 33 20 

Mejl: kristina@lawring.se

Wheat Field

Rocco

Kontorets maskot

Den franska bulldoggen som alltid är på gott humör.