top of page

Medarbetare

Kristina Lundeberg

Advokat

Kristina tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2011 och driver sedan våren 2013 egen verksamhet, Lundeberg Advokatbyrå AB. Hon är ledamot av Sveriges Advokatsamfundet sedan 2017. Kristina har även studerat bland annat retorik vid Uppsala universitet, kriminologi vid Stockholms universitet och vittnespsykologi vid Gävle högskola. 

För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt för Kristina att vara uppdaterad inom aktuella rättsområden. Därför vidareutbildar hon sig kontinuerligt genom att gå aktuella kurser som bland annat Advokatsamfundet anordnar. Kristina har tidigare varit engagerad som volontär för en kvinnojour där hon har suttit i juridikgruppen och genom detta arbete har hon blivit van att möta människor i utsatta situationer. Kristina har även genomgått kursen våld i nära relation. Hon har föreläst på SIS-hem angående enskilda personers rättigheter.

 

Kristina ser alltid till att ha ett nära samarbete med sina klienter och är tillgänglig för alla frågor som kan uppstå i en vårdnadsprocess. Just att vara tillgänglig för sina klienter är viktigt för Kristina. Hon åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde för föräldrar och barn i tvångsmål (LVU). Hon åtar sig gärna uppdrag som ombud i familjerättsliga ärenden, där hon har särskild kunskap och ett stort intresse, då hon har handlagt flertalet komplicerade vårdnadstvister. Kristina har arbetat med vårdnadstvister sedan 2011. 

Telefon direkt: 0708-61 33 20 

Mejl: kristina@lawring.se

Rocco

Kontorets maskot

Den franska bulldoggen som alltid är på gott humör. Rocco somnade in i maj 2022, 15 år och fyra månader gammal, men hans minne finns alltid kvar. 

bottom of page