top of page

Målsägandebiträde

Lundeberg Advokatbyrå AB erbjuder fri juridisk rådgivning för dig som har blivit utsatt för brott. Som målsägandebiträde ger vi dig hjälp och stöd före och under rättegången. Det innebär bland annat att vi följer med dig till polisförhör, utreder om bevisningen behöver kompletteras, förbereder dig inför huvudförhandlingen (rättegången). Vi för även talan om ett eventuellt skadeståndskrav, samt behandlar alla frågor som kan uppkomma under rättegången. Kontakta oss för rådgivning.

Utsatt för brott

När du har blivit utsatt för brott kan domstolen i vissa fall förordna ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen som brottsoffer. Du kan få ett målsägandebiträde om du är brottsoffer och har blivit utsatt för exempelvis misshandel, sexualbrott, rån eller annat brott som kan föra till fängelse för den som har begått brottet. När förundersökningen har inletts förordnar domstolen målsägandebiträdet. Du har rätt att välja vilken jurist eller advokat du önskar. Målsägandebiträdet kostar ingenting för dig, utan kostnaden täcks av staten. Om den tilltalade döms för brottet kan hen få betala tillbaka hela eller delar av kostnaden för målsägandebiträdet till staten. De uppgifter som behandlas under rättegången kan vara känsliga, vilket gör det viktigt att välja en jurist eller advokat du känner dig trygg och bekväm med. Har du funderingar över hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via telefon 08-316 516  eller e-post info@lawring.se.

bottom of page