top of page

Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om så kallat strafföreläggande i stället för att åtala. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. En förutsättning är att den som misstänks för brottet har erkänt det. Strafföreläggande är vanligt vid trafikbrott och snatterier.

bottom of page