top of page

Särskild företrädare för barn

I fall då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet förordnar domstolen en särskild företrädare för barn. Det är åklagaren som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och rättegången. Barnet närvarar inte vid huvudförhandlingen utan förhören från spelas upp. Den särskilde företrädaren bistår även barnet med skadeståndstalan.

 

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn och ser alltid till att barnets rätt ska kunna tas tillvara. Läs  blogginlägget där jag förklarar närmare kring detta med särskild företrädare för barn. https://www.lawring.se/blogg/sarskild-foretradare-for-barn-vad-ar-det Har du funderingar över hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss för gratis juridisk rådgivning.

bottom of page