top of page

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare, en advokat. Uppdraget är att biträda dig under hela brottmålsprocessen, både under förundersökningen och under rättegång. Du har rätt att välja den advokat du vill ska företräda dig. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten för kostnaderna för den offentliga försvararen. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. Om du tjänar över 260 000 kr om året gäller normalt full återbetalning. Om du döms till ett längre fängelsestraff eller har en mycket begränsad inkomst står staten vanligtvis för kostnaderna för den offentliga försvararen. 

 

Advokat Kristina Lundeberg åtar sig uppdrag som offentlig försvarare

bottom of page