top of page

Vad gör domstolen?

Förundersökningen kan leda till att åklagaren beslutar att åtala en person för brottet. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår. Det är höga beviskrav i brottmål. Högsta domstolen uttryckte beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" i NJA 1980 s. 725, vilket sedan dess har varit den gällande formuleringen. 

bottom of page