top of page

Förundersökning

När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt. Det sker till exempel genom förhör (av målsägande, misstänkt och vittnen) undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning, och den leds av polis eller åklagare. Förundersökningar är alltid sekretessbelagda. Om åklagaren väljer att väcka åtal så blir förundersökningen offentlig. Polis eller åklagare kan besluta att en förundersökning ska läggas ner. Detta sker i de fall då det till exempel inte går att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal eller då spaningsuppslag saknas.

bottom of page