top of page
Sök

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Uppdaterat: 21 maj 2022

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål.


Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla delar, men kanske i några. För det fall motparten inte går med på ditt krav om vårdnad, boende eller umgänge skriver jag en stämningsansökan och lämnar in till domstolen. Innan stämningsansökan lämnas in så ska parterna genomgått informationssamtal. Intyg att informationssamtal har genomförts ska lämnas in tillsammans med stämningsansökan. Stämningsansökan innehåller yrkanden, grunder och omständigheter (bakgrund). Ibland kan även skriftlig bevisning skickas in tillsammans med stämningsansökan i form av till exempel barnavårdsutredning. Stämningsansökan kommuniceras med motparten/motpartsombudet och ett svaromål lämnas in inom två veckor. Svaromålet ska innehålla inställning till de framställda yrkandena och eventuella egna yrkanden.


Tingsrätten sätter sedan ut till muntlig förberedelse inom 2-3 månader. På den muntliga förberedelsen går man igenom yrkanden, inställning och frågan om en överenskommelse kommer tas upp, antingen slutlig eller tillfällig. Kommer man inte överens så fattar domstolen ett första beslut. Man diskuterar även målets fortsatta handläggning, vilken kan vara att föräldrarna går på samarbetssamtal, att en medlare utses eller att tingsrätten inhämtar en vårdnad, boende och umgängesutredning från familjerätten.

Här kan du läsa mer om muntlig förberedelse i vårdnadsmål. https://www.lawring.se/post/muntlig-f%C3%B6rberedelse-i-v%C3%A5rdnadsm%C3%A5lMålet avslutas med en huvudförhandling. Innan huvudförhandling så ska båda parter lämna in bevisuppgifter, där det ska framgå om man vill att något vittne ska komma till tingsrätten och vittna och eventuell skriftlig bevisning. Dom brukar meddelas två veckor efter avslutad huvudförhandling. Domen går att överklaga till hovrätten, men det krävs prövningstillstånd.


Detta var en kortare genomgång, har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-316 516 eller per mejl info@lawring.se Den första kontakten är gratis.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page