Sök

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Uppdaterat: okt 17

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål?


På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Även en protokollförare är närvarande som antecknas det som sägs. Man brukar sitta i ett lite mindre rum, sk förberedelserum och inte i en stor rättegångssal. Ordföranden ska ha läst alla handlingar som har kommit in till tingsrätten, som stämningsansökan, svaromål, snabbupplysningar och eventuella andra inlagor från parterna/advokaterna. Syftet med muntlig förberedelse är att gå igenom yrkanden och inställning och att pröva de interimistiska yrkandena. Man har även möjlighet att utveckla talan. Domaren kommer ta upp frågan om samförståndslösning, antingen tillfällig eller en slutlig sådan. Då brukar man prata med domaren i enrum. Alla domare har dock lite olika upplägg för den muntliga förberedelsen; ibland tas frågan om samförståndslösning upp direkt, ibland ställs frågor till ombuden och/eller parterna, dock inget formellt förhör, oftast för att reda ut om något är oklart och för att domaren ska få en bild hur nuvarande situation ser ut. Om parterna inte kommer slutligt överens så diskuteras målets fortsatta handläggning. Man kan tänka sig olika alternativt; t ex samarbetssamtal, medling eller att tingsrätten inhämtar en vårdnadsutredning.


Sammanfattningsvis är muntlig förberedelse ett förberedande möte på domstolen inför en eventuell huvudförhandling. Vid en muntlig förberedelse kallas inga vittnen, men har dock möjlighet att inkomma med skriftlig bevisning. Tingsrätten brukar också inhämta snabbupplysningar om interimistiska yrkanden finns.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Ring oss på 08-316 516. Första samtalet är kostnadsfritt.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b