Sök

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål?


På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlingar som har kommit in till tingsrätten. Syftet är att gå igenom yrkanden och inställning. Man har även möjlighet att utveckla talan. Domaren kommer ta upp frågan om samförståndslösning, antingen tillfällig eller en slutlig sådan. Då brukar man prata med domaren i enrum. Om parterna inte kommer slutligt överens så diskuteras målets fortsatta handläggning. Man kan tänka sig olika alternativt; t ex samarbetssamtal, medling eller att tingsrätten inhämtar en vårdnadsutredning. Muntlig förberedelse är ett förberedande möte på domstolen inför en eventuell huvudförhandling. Vid en muntlig förberedelse kallas inga vittnen, men har dock möjlighet att inkomma med skriftlig bevisning. Tingsrätten brukar också inhämta snabbupplysningar om interimistiska yrkanden finns.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Ring oss på 08-316 516. Första samtalet är kostnadsfritt.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b