top of page
Sök

Vad kostar en vårdnadstvist?

Det är svårt att svara på vad en vårdnadstvist kostar eftersom det beror på hur mycket arbete som läggs ner. I vissa tvister kommer föräldrarna överens innan den första muntliga förberedelsen i tingsrätten, i andra går målet upp till hovrätten. Man kan dock få hjälp med finansieringen. I första hand ska man utnyttja sin hemförsäkring, så kallat rättsskydd, vilket ingår i de flesta hemförsäkringar. Det måste då ha gått ett år sedan separationen/äktenskapsskillnad vann laga kraft. Du måste ha haft försäkring i minst två år. De flesta försäkringsbolag har en självrisk om 20 %. Om du inte kan nyttja din hemförsäkring kan du ansöka om rättshjälp via staten. Du får då inte ha en inkomst över 260 000 kronor per år. Du har en självrisk att betala mellan 2-40 % beroende på inkomst.


I mål om vårdnad, boende och umgänge så är huvudregeln att respektive part står sin egen kostnad.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

bottom of page