top of page
Sök

Vad gör familjerätten?

På familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge om barn. Familjerätten erbjuder även samarbetssamtal. Där kan föräldrar på frivillig väg komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten kan även hjälpa till att hitta former för att kunna samarbeta kring barnen. Familjerätten har möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal gällande, vårdnad, boende och umgänge, förutsatt att föräldrarna är överens. De är lika bindande som en dom/beslut vid domstol.


Familjerätten arbetar även med adoptioner. För att få att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från stadsdelsnämnden.


Familjerätten utreder också faderskap och föräldraskap. Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund. I samband med faderskapsbekräftelsen kan man avtala om gemensam vårdnad.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page