top of page
Sök

Vad är skillnaden på vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnaden är det juridiska ansvaret för barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad så ska de fatta beslut gemensamt. Beslut som kräver båda vårdnadshavares samtycke är till exempel var barnet ska bo, pass, skola och sjukvård.


Barns boende är var barnet bor den mesta tiden. Barnet kan bo hos den ena eller den andra föräldern eller bo växelvis. Bor barnet växelvis bor barnet lika mycket hos respektive förälder.


Bor barnet hos den ena föräldern är det sedvanliga att barnet har umgänge med den andra föräldern varannan helg. Umgänge kan dock se olika ut och det är alltid barnets bästa som är avgörande.


Har du frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge? Kontakta oss på 08-316 516 för ett inledande kostnadsfritt samtal. Det går även bra att mejl oss på info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page