top of page
Sök

Umgänge när ena föräldern befinner sig på skyddat boende?

Uppdaterat: 26 dec. 2022

I de allra flesta fall så är det bästa för barn att ha kontakt och umgänge med båda sina föräldrar. I de fall där den ena föräldern bor på skyddat boende tillsammans med barn utifrån att det förekommit våld och hot från den andra föräldern måste man göra en noggrann övervägning; riskbedömning kontra barnens behov av umgänge och kontakt med båda föräldrarna. Det finns ingen enhetlig praxis som säger det ena eller det andra, utan man måste se till just det här barnet i just denna situation. Jag anser att det har ändrats lite under åren som jag har arbetat med vårdnadsfrågor. Jag började arbeta med vårdnadsfrågor 2011. För ett par år sedan var det i princip uteslutet med umgänge, medans på senare tid tycker jag att domstolarna mer och mer beslutat om umgänge när den ena föräldern befinner sig på skyddat boende, men det har i de flesta fall skett i närvaro utav umgängesstöd. Då har umgänget ägt rum i den kommun där den andra föräldern bor och föräldrarna har inte träffats i samband med överlämningarna av barnen.


Har du frågor om umgänge när ena föräldern befinner sig på skyddat boende? Kontakta oss för rådgivning 08-316 516 eller via mejl info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

留言


bottom of page