top of page
Sök

Omedelbart omhändertagande

Om socialtjänsten får in en orosanmälan om att ett barn far illa eller på annat sätt anser att det finns en akut risk för att barnets hälsa och utveckling skadas har de rättsliga möjligheter att omedelbart omhänderta ett barn.  Inom en vecka efter det omedelbara omhändertagandet ska nämndens beslut fastställas av förvaltningsrätten. Om rätten inte anser att det fanns tillräckliga skäl för ett omedelbart omhändertagande ska omhändertagandet upphöra omedelbart. Om förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet har kommunen fyra veckor på sig att ansöka om vård, LVU, om socialtjänsten anser att vården bör fortsätta. I vissa fall kan denna tid förlängas, men förvaltningsrätten är oftast restriktiva med att bevilja anstånd i mål om LVU. Om ansökan inte kommer in, upphör det omedelbara omhändertagandet efter fyra veckor.

Läs mer här.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page