Sök

Omedelbart omhändertagande

Om socialtjänsten får in en orosanmälan om att ett barn far illa eller på annat sätt anser att det finns en akut risk för att barnets hälsa och utveckling skadas har de rättsliga möjligheter att omedelbart omhänderta ett barn.  Inom en vecka efter det omedelbara omhändertagandet ska nämndens beslut fastställas av förvaltningsrätten. Om rätten inte anser att det fanns tillräckliga skäl för ett omedelbart omhändertagande ska omhändertagandet upphöra omedelbart. Om förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet har kommunen fyra veckor på sig att ansöka om vård, LVU, om socialtjänsten anser att vården bör fortsätta. I vissa fall kan denna tid förlängas, men förvaltningsrätten är oftast restriktiva med att bevilja anstånd i mål om LVU. Om ansökan inte kommer in, upphör det omedelbara omhändertagandet efter fyra veckor.

Läs mer här.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b