top of page
Sök

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller barnet, eller har omfattande omsorgsbrister. Men det räcker inte bara med att påstå att en förälder är olämplig, man måste också i en vårdnadstvist kunna styrka (bevisa) detta. Finns det en dom som ligger nära i tiden så är detta såklart ett starkt bevis. Här ska man dock ha med sig att det finns fall där en förälder har fått ensam vårdnad om barnet, trots dom om misshandel. Detta har då främst handlat om att föräldern tagit emot stöd och hjälp för sitt agerande/beteende och att den andra föräldern inte har tillgodosett barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.


Det är viktigt att man kontaktar socialtjänsten och gör en orosanmälan om man har en genuin oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Då beslutar socialtjänsten om de ska inleda en utredning eller inte. Inleds utredning så har socialtjänsten fyra månader på sig att göra en utredning. Socialtjänstens utredning är inriktad på att utreda på om barnet eller föräldrarna har behov av stöd och insatser. Socialtjänstens utredning är inte en polisutredning och ska därför inte avgöra om brott har begåtts eller inte. Domstolarna har generellt hög tilltro till socialtjänsten och deras utredningar. Dessa utredningar används ofta som bevis i domstolarna.


Man kan också anses som olämplig som vårdnadshavare om man aktivt förhindrar och försvårar barnets rätt till kontakt med den andra föräldern.


Det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och man måste alltid se till just det här barnet och den här föräldern. En förälder som har insikt i sin problematik och tar emot stöd och insatser behöver inte vara olämplig bara för att det tidigare funnits missbruk eller omsorgsbrister. Insikt är viktigt och det är också viktigt att samarbeta med socialtjänsten.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Ring oss på 08-316 516. Vi erbjuder en inledande kostnadsfri kontakt.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comments


bottom of page