top of page
Sök

När är ett äktenskapsförord giltigt?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parter. Man måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Detta framgår i äktenskapsbalken.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page