Sök

När är ett äktenskapsförord giltigt?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parter. Man måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Detta framgår i äktenskapsbalken.

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga