Sök

Mamman får ensam vårdnad pga samarbetssvårigheter och barnet får träffa sin pappa, trots att pappan

I en dom från tingsrätten beslutades det att mamman skulle anförtros ensam vårdnad och att barnet skulle ha rätt till umgänge med sin pappa. Mamman slutade medverka till att umgänge kom till stånd efter att en orosanmälan inkommit till socialtjänsten att barnet hade fått lämnats ensam i bostaden över natten hos pappan tillsammans med sina bonussyskon. 

Pappan var dömd för olaga hot mot mamman och har haft kontaktförbud och föräldrarna har svårigheter att kommunicera med varandra, varför det ansågs vara det bästa för barnet att mamman tillerkändes ensam vårdnad även i hovrätten.


Hovrätten ansåg att det fanns flera omständigheter som tydde på att pappan har ett häftig temperament. Däremot hat det inte framkommit annat än att han har en fin relation till sina barn, vilket flera vittnen har bekräftat. Sammanfattningsvis så menade hovrätten att pappan inte var olämplig som umgängesförälder. Utredningen visade att barnet hade en nära relation till sin pappa och att hon vill träffa honom. Hovrätten menade vidare att det var viktigt att barnet fick träffa sina halvsyskon som hon har en nära relation till.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b