Sök

LVU upphör då mamman brutit med pappan som misshandlat såväl henne som barnet

En flicka omhändertogs med stöd av LVU, då vårdnadshavaren inte kunnat skydda dottern från våld. Flickan hade både utsatts och bevittnat våld. Vårdnadshavaren hade flera gånger återförenas med den misshandlade pappan. Vid Kammarrättens avgörande var det fyra månader sedan de hade kontakt. Hon har nu även skyddade uppgifter. Vårdnadshavaren har även brutit med sina föräldrar då hon inte vet var de står i förhållande till flickans pappa. Enligt kammarrätten finns visserligen fortfarande anledning till oro i och med att den positiva utvecklingen endast har pågått en förhållandevis kort tid, men vårdnadshavarens agerande de senaste månaderna visar på en ökad insikt och handlingskraft vad gäller relationen till dotterns pappa. Kammarrätten bedömer därför att det inte längre finns en sådan påtaglig risk för att den ungas hälsa och utveckling skadas som krävs för beslut om vård enligt LVU och LVU-vården upphör alltså.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b