top of page
Sök

LVU upphör då mamman brutit med pappan som misshandlat såväl henne som barnet

En flicka omhändertogs med stöd av LVU, då vårdnadshavaren inte kunnat skydda dottern från våld. Flickan hade både utsatts och bevittnat våld. Vårdnadshavaren hade flera gånger återförenas med den misshandlade pappan. Vid Kammarrättens avgörande var det fyra månader sedan de hade kontakt. Hon har nu även skyddade uppgifter. Vårdnadshavaren har även brutit med sina föräldrar då hon inte vet var de står i förhållande till flickans pappa. Enligt kammarrätten finns visserligen fortfarande anledning till oro i och med att den positiva utvecklingen endast har pågått en förhållandevis kort tid, men vårdnadshavarens agerande de senaste månaderna visar på en ökad insikt och handlingskraft vad gäller relationen till dotterns pappa. Kammarrätten bedömer därför att det inte längre finns en sådan påtaglig risk för att den ungas hälsa och utveckling skadas som krävs för beslut om vård enligt LVU och LVU-vården upphör alltså.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page