top of page
Sök

Kostnader som uppstår i samband med umgänge

Enligt 6 kap. 15 b § FB ska boendeföräldern ta del i de kostnader för resor som uppstår till följd av utövandet av umgänge med den andre föräldern. Hänsyn ska tas till förälderns ekonomiska förmåga. Bestämmelsen likställs med att boendeföräldern ansvarar för att barnet på lämpligt sätt transporteras till den andre föräldern, alternativt en mötespunkt, i vart fall om avståndet överstiger tio mil, se prop. 1997/98:7 s. 118 och RH 1999:30. Om någon förälder på grund av sin ekonomi inte har möjlighet att bekosta umgängesresor kan den beviljas bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page