top of page
Sök

JO-kritik för handläggning av LVU-ärende

Socialnämnden hade begränsat mammans umgänge med hennes dotter som vårdades enligt LVU (lag om vård av unga) utan ett formellt beslut. Detta  medförde att mamman inte kunde få saken prövad i förvaltningsdomstolen. Detta är enligt JO (Justitieombudsmannen) acceptabelt och nämnden får även kritik för dröjsmål att inleda utredning efter mammans ansökan om att LVU-vården skulle upphöra och underlåtenheten att fatta beslut om familjehemsplacering av barnet. konstaterar att nämnden har kunskapsbrister och JO förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder så att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page