Sök

JO-kritik för handläggning av LVU-ärende

Socialnämnden hade begränsat mammans umgänge med hennes dotter som vårdades enligt LVU (lag om vård av unga) utan ett formellt beslut. Detta  medförde att mamman inte kunde få saken prövad i förvaltningsdomstolen. Detta är enligt JO (Justitieombudsmannen) acceptabelt och nämnden får även kritik för dröjsmål att inleda utredning efter mammans ansökan om att LVU-vården skulle upphöra och underlåtenheten att fatta beslut om familjehemsplacering av barnet. konstaterar att nämnden har kunskapsbrister och JO förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder så att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b