top of page
Sök

JO-kritik för handläggning av LVU-ärende

Socialnämnden hade begränsat mammans umgänge med hennes dotter som vårdades enligt LVU (lag om vård av unga) utan ett formellt beslut. Detta  medförde att mamman inte kunde få saken prövad i förvaltningsdomstolen. Detta är enligt JO (Justitieombudsmannen) acceptabelt och nämnden får även kritik för dröjsmål att inleda utredning efter mammans ansökan om att LVU-vården skulle upphöra och underlåtenheten att fatta beslut om familjehemsplacering av barnet. konstaterar att nämnden har kunskapsbrister och JO förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder så att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

コメント


bottom of page