Sök

JO-kritik för handläggning av LVU-ärende

Socialnämnden hade begränsat mammans umgänge med hennes dotter som vårdades enligt LVU (lag om vård av unga) utan ett formellt beslut. Detta  medförde att mamman inte kunde få saken prövad i förvaltningsdomstolen. Detta är enligt JO (Justitieombudsmannen) acceptabelt och nämnden får även kritik för dröjsmål att inleda utredning efter mammans ansökan om att LVU-vården skulle upphöra och underlåtenheten att fatta beslut om familjehemsplacering av barnet. konstaterar att nämnden har kunskapsbrister och JO förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder så att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.

Senaste inlägg

Visa alla

Det finns inget "tvång" att ha en advokat i en vårdnadstvist, men jag rekommenderar dig att anlita en advokat. En advokat kan ge dig råd och stöd under processen och kan se ärendet på "ett nyktert vis