top of page
Sök

Inget umgänge mellan barn och pappa då barnen motsätter sig detta

Utredningen visar att mamman bor på ett skyddat boende tillsammans med barnen och att alla har sekretessmarkerade uppgifter. Parterna har flera pågående processer mot varandra främst avseende ekonomiska mellanhavanden utöver den aktuella umgängesprocessen. Tingsrätten menade att det var bäst för barnen att ha ett skypeumgänge med deras pappa. Domen överklagades. Enligt hovrätten finns det en risk vid umgänge att barnen råkar berätta om var de befinner sig och att utsätta barnen för denna typ av press framstår inte som förenligt med deras bästa. Alla barnen har dessutom uttryckligen sagt att de inte vill ha någon kontakt med pappan och eftersom barnen har uppnått en sådan ålder och mognad att deras vilja ska beaktas (särskilt den äldre av barnen) bedömer hovrätten att något umgänge inte ska äga rum. Barnen var 14 respektive 10 år gamla. Enligt hovrättens mening har det dock inte framkommit något i målet som indikerar att barnens vilja är något annat än vad de gett uttryck för under samtalen. Hovrätten skriver vidare i domskälen: Det finns också skäl att framhålla att en verkställighetstalan av ett umgänge som barnen motsätter sig sannolikt inte skulle vinna bifall.


Hovrätten ändrar tingsrättens dom och förordnar att något umgänge inte ska ske mellan barnen och pappan.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

bottom of page