Sök

Har mor- och farföräldrar rätt till umgänge med sina barnbarn?

Mor- och farföräldrar har inte umgängesrätt med sina barnbarn. Däremot har barn enligt lagen rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med.


Barn kan därutöver ha behov av umgänge med närstående personer, till exempel far- och morföräldrar. Såvida ett sådant umgänge inte anses som olämpligt för barnet.

Om en vårdnadshavare, utan godtagbara skäl, omöjliggör ett umgänge med närstående personer kan socialnämnden, för att bevaka barnets rättigheter, vända sig till domstol för att få ett beslut om ett umgänge mellan barnet och närstående personer.


Har du mer frågor så går det bra att kontakta mig för gratis juridisk rådgivning.

Senaste inlägg

Visa alla

Det finns inget "tvång" att ha en advokat i en vårdnadstvist, men jag rekommenderar dig att anlita en advokat. En advokat kan ge dig råd och stöd under processen och kan se ärendet på "ett nyktert vis