Sök

Göran Lindberg, snacka om dubbelmoral.

Jag vill rekommendera en mycket bra bok som är skriven av polismannen Jonas Trolle, ”Jakten på kapten klänning”. Här ges inblickar i polisens vardag och vi får möta de kvinnor vars liv för alltid förändrats av mötena med Lindberg. Boken är både spännande och lärolik och lättläst. 


”Varje möte i livet med en annan person skall präglas av respekt” / Göran Lindberg.


Göran Lindberg var en flitigt anlitad föreläsare om jämställdhet och sexuella trakasserier, etik och moral. Han har haft befattningar inom polisen som rektor för Polishögskolan 1989-1997 och länspolismästare i Uppsala län 1997-2006.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b