Sök

Familjerätten

Hos familjerätten kan man få rådgivning och stöd i frågor som rör just familjerätt. Är föräldrar inte överens kring barnets vårdnad, boende och umgänge, kan man kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokförd och boka in samtal, samarbetssamtal. Ett första steg till att försöka att komma överens. Samtalen är gratis och helt frivilliga. Det är alltid bra att man innan går till domstol försöker hitta en frivillig lösning och då är familjerätten en bra hjälp. 

Kommer föräldrarna inte överens och tvisten hamnar i domstol så är familjerätten även ansvarig för att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och komma med ett förslag hur barnets behov bäst kan tillgodoses. 

Läs mer om samarbetssamtal här

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga