top of page
Sök

Familjerätten

Hos familjerätten kan man få rådgivning och stöd i frågor som rör just familjerätt. Är föräldrar inte överens kring barnets vårdnad, boende och umgänge, kan man kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokförd och boka in samtal, samarbetssamtal. Ett första steg till att försöka att komma överens. Samtalen är gratis och helt frivilliga. Det är alltid bra att man innan går till domstol försöker hitta en frivillig lösning och då är familjerätten en bra hjälp. 

Kommer föräldrarna inte överens och tvisten hamnar i domstol så är familjerätten även ansvarig för att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och komma med ett förslag hur barnets behov bäst kan tillgodoses. 

Läs mer om samarbetssamtal här

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

bottom of page