top of page
Sök

Det offentliga biträdet träffade fel klient

Uppdaterat: 2 nov. 2019

Den klagande anförde flera skäl till varför förvaltningsrättens dom i LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)  skulle undanröjas och återförvisas till förvaltningsrätten. Den omständighet som leder till att domen undanröjs är dock att han inte har haft någon kontakt med sitt offentliga biträde, något han inte kunde råda över. Det offentliga biträdet hade träffat en annan patient, i tron att det var rätt person. Detta fick till följd att en annan patients inställning har redovisats. Förvaltningsrättens prövning har således gjorts på ett felaktigt underlag och målet återförvisas.

Senaste inlägg

Visa alla

Från Fångvårdsstyrelsen till Kriminalvården

Föregångaren till dagens Kriminalvårdsmyndighet, som blev till en enda myndighet 1 januari 2006, var Fångvårdsstyrelsen. Den startade sin verksamhet i februari 1825. Det var första gången all fångvård

Komentáře


bottom of page