Sök

Bevis i vårdnadstvist?

Uppdaterad: apr 18

Man måste alltid kunna bevisa det man påstår. Det är dock inte lika höga beviskrav i vårdnadsmål som det är i brottmål.


Vad använder man sig av för bevisning i vårdnadsmål? Skriftlig bevisning i form av vårdnadsutredning, BBIC-utredningar är vanligt och ofta ett starkt bevis, då domstolen oftast har hög tilltro till familjerätt och socialtjänst. Det är även vanligt med sms-konversation mellan föräldrarna. Sms och ljudupptagningar osv har inte ett särskilt högt bevisvärde. Oftast är sms tagna ur sitt sammanhang och det kan ha skrivits saker både innan och efter som inte kommer till rättens kännedom. Likaså med ljudinspelningar; man vet aldrig hur dessa har kommit till.


Vittnen, så kallade karaktärsvittnen är vanliga, såsom mamma, syster som kan intyga att man är en bra förälder. Förskolepersonal är också ett vanligt vittne i vårdnadsmål då de oftast kan berätta mer på ett objektivt sätt kring föräldrarnas omsorgsförmåga, hur barnet reagerar när det är mamma respektive pappa som hämtar och lämnar.


Varje vårdnadstvist är unik så det är omöjligt att på förhand säga exakt vilka bevis som krävs. Man måste alltid se till det specifika målet.

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga