top of page
Sök

Bevis i vårdnadstvist?

Uppdaterat: 22 apr. 2023

Man måste alltid kunna bevisa det man påstår. Det är dock inte lika höga beviskrav i vårdnadsmål som det är i brottmål.


Vad använder man sig av för bevisning i vårdnadsmål? Skriftlig bevisning i form av vårdnadsutredning, BBIC-utredningar är vanligt och ofta ett starkt bevis, då domstolen oftast har hög tilltro till familjerätt och socialtjänst. Det är även vanligt med sms-konversation mellan föräldrarna. Ljudupptagningar har oftast inte ett särskilt högt bevisvärde. Oftast är ljudupptagningar tagna ur sitt sammanhang och det kan ha sagts saker både innan och efter som inte kommer till rättens kännedom och man vet aldrig hur dessa har kommit till. Det är sällan att rekommendera att spela in barnet. Det kan ses som att man blandar in barnet i föräldrarnas konflikt.


Vittnen, så kallade karaktärsvittnen är vanliga, såsom mamma, syster som kan intyga att man är en bra förälder. Partsnära vittnen som man brukar kalla dessa vittnen brukar sällan avgöra en vårdnadstvist, då det är självklart att en mamma och syster pratar gott om en om man väljer att åberopa dem.


Förskolepersonal är också ett vanligt vittne i vårdnadsmål då de oftast kan berätta mer på ett objektivt sätt kring föräldrarnas omsorgsförmåga, hur barnet reagerar när det är mamma respektive pappa som hämtar och lämnar. Förskole- och skolpersonal har oftast hörts i familjerättens utredning om någon sådan har inhämtats från domstolen, men det är inget som hindrar att de hörs muntligen i domstolen, då de kan fylla ut muntligen i domstolen.


Varje vårdnadstvist är unik så det är omöjligt att på förhand säga exakt vilka bevis som krävs. Man måste alltid se till det specifika målet.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Kontakta oss på telefonnummer 08-316 516 eller mejl: info@lawring.se Första kontakten är kostnadsfri.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page