top of page
Sök

Anklagelser och smutskastning i vårdnadstvister

Uppdaterat: 23 apr. 2023

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en laga kraft vunnen fällande dom. Men allt som oftast är det enbart påståenden. Man måste alltid kunna bevisa det man påstår, även om det inte är lika höga beviskrav i vårdnadsmål som det är i brottmål. I vårdnadsmål ska domstolen se till risken att barnet kan fara illa. Domstolen ska göra en bedömning hur trovärdiga och tillförlitliga uppgifterna är och väga in risken att barnet kan fara illa. Många gånger finns utredningar från såväl familjerätt som socialtjänst som har utrett hur konkret risken är. Har familjerätt/socialtjänst bedömt att det finns en risk, trots avsaknad av fällande dom, så väger deras bedömning tungt. Domstolen har oftast hög tilltro till såväl familjerätt som socialtjänst.


Det är av naturliga skäl svårt att bevisa något som inte har ägt rum. Finns det ingen som helst stödbevisning till påståenden om våld eller dylikt så menar jag att det inte kan räcka, men det är upp till domstolen att bedöma vad som är till barnets bästa, såsom i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Kan en förälder på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt berätta om våld och/eller annat missförhållande kan det dock räcka, men oftast så finns det viss stödbevisning. Känner man att man är utsatt för smutskastning är det viktigt att hålla sig saklig. Är det så att domstolen anser att en förälder riktar ogrundade anklagelser så kan det vara en grund för att flytta över vårdnaden till den andra föräldern.


När det är fråga om missbruk så är min erfarenhet att det krävs stödbevisning (inte enbart påståenden från den ena föräldern) i form av t ex dom, som te x rattfylleri, eller att en person blivit omhändertagen med stöd av LOB och att detta har skett relativt nyligen. Ligger ett missbruk tillbaka i tiden och föräldern har sökt hjälp så behöver det inte ligga till grund för att anses som olämplig som vårdnadshavare/umgängesförälder.


Är du utsatt för anklagelser/smutskastning i en vårdnadstvist så är du välkommen att kontakta Lundeberg Advokatbyrå för råd på 08- 316 516 eller per mejl info@lawring.se.

Har du andra frågor om vårdnad, boende och umgänge är du givetvis också välkommen att kontakta oss.


Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page