Sök

Advokat till vårdnadstvist?

Hur ska man välja advokat till en vårdnadstvist? Det viktiga skulle jag säga är att det är någon advokat eller jurist som arbetar med området, är kunnig och engagerad. Någon som är tillgänglig då det kan uppstå många frågor och funderingar under processen. Processen kan bli utdragen, ibland upp till två år och då är det givetvis många kontakter mellan klient och advokat. Det är viktigt att känna förtroende för sin advokat eller jurist. En advokat som är bra för mig kanske inte är bra för dig. Välj advokat med omsorg.


Vi erbjuder gratis rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge med barn. Ring oss på 08-316 516.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b