top of page

Upphävande av faderskap

Ett faderskap kan upphävas genom en dom. En talan om upphävande av faderskap kan väckas antingen av pappan eller barnet i fråga genom en ansökan om stämning till tingsrätten. Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Fadern kan alltså välja att göra detta själv genom en stämningsansökan mot barnet om upphävande av faderskapet.

 

Socialnämnden ska undersöka om det finns fog för ifrågasättandet av faderskapet. Det ska finnas anledning att tro att mamman, under konceptionstiden, haft samlag med en annan man än den som ansetts som barnets pappa Blodundersökningslagen ger domstolen möjlighet att förordna om blodundersökning vid en process om upphävande av faderskap. Det ska vara förenligt med barnets bästa att faderskapet prövas. Har du funderingar eller frågor över hur jag kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta mig för gratis juridisk rådgivning.

bottom of page