top of page

Testamente

Ett testamente är en handling där du anger vem som ska ärva dina tillgångar när du är avliden. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Du kan testamentera vad du vill till vem man vill. Med ett testamente kan man ändra på arvsordningen och se till att pengar och andra tillgångar hamnar där du själv önskar. Det enda undantaget är att barn alltid har rätt att kräva sin laglott. Dessutom har make/maka rätt till sin giftorätt.

 

Du kan även skriva in villkor i testamentet. Du kan till exempel skriva in att någon ska ärva tillgångar som enskild egendom. Det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara juridiskt giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer.

bottom of page