top of page

Sambor

Sambor är två personer som permanent bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Detta regleras i sambolagen. Lagen innehåller regler om hur er gemensamma bostad och ert bohag ska fördelas om ni separerar. Om man har skaffat bostad i syfte att man ska bo där tillsammans har den andra parten rätt till hälften av boendet, oavsett vem som har betalt för det. Om någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller någon av dem dör upphör förhållandet. Vid förhållandets upphörande ska bodelning ske om någon av parterna begär bodelning enligt sambolagen. Begäran om sambobodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Detta regleras i sambolagen (8 § st 2). Det finns ingen skyldighet för sambor att göra en bodelning, 

 

I bodelningen ingår bostad och bohag som är förvärvat gemensamt oavsett vem som har betalt för det. Genom att skriva ett samboavtal kan man reglera att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, alternativt att man avtalar bort hela sambolagen. Det krävs ingen bevittning eller registrering hos någon myndighet. En annan sak som är viktig att tänka på är att sambor inte ärver varandra. Ett testamente är därför till stor hjälp för att tillförsäkra den efterlevande parten en trygg framtid. Vi hjälper till med att skriva samboavtal och testamente. Välkommen att ringa oss på 08-316 516 eller skicka ett mejl: infor@lawring.se 

bottom of page