top of page

Samarbetssamtal

De flesta föräldrar som separerar kommer på egen hand överens om att de ska fortsätta att ha gemensam vårdnad och om hur barnet ska bo och hur mycket umgänge barnet ska ha med den förälder den inte bor med. Ibland behöver dock föräldrarna råd och stöd inför sina beslut. Om föräldrarna tror att det finns möjlighet för dem att komma överens kan de vända sig till familjerätten (socialtjänsten) i kommunen där barnet är folkbokförd. Målet med samtalen är att föräldrarna ska hitta verktyg för att kunna samarbeta kring barnet. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge utan att behöva vända sig till domstol. Oftast är det bästa att föräldrarna kommer överens om sitt barn, istället för att överlåta det till domstol. 

Familjerätten på socialtjänsten kan erbjuda föräldrarna så kallade samarbetssamtal. Det innebär att föräldrarna vid ett eller flera tillfällen får träffa en socialsekreterare (oftast med socionomutbildning) som hjälper föräldrarna att hitta lämpliga och bra lösningar för just dem och deras barn. Om föräldrarna kan komma överens med hjälp av socialsekreteraren kan de också få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge och resekostnader vid umgänge. Detta avtal måste godkännas av socialtjänsten för att bli juridiskt giltigt. Godkänns avtalet är det lika juridiskt bindande som beslut/dom från domstol.

 

Samarbetssamtalen omfattas av sekretess. De journalförs inte. Avtalet kan ändras genom att föräldrarna skriver ett nytt avtal som på nytt godkänns av socialtjänsten eller att domstolen, i en dom, ändrar på avtalet. En dom som meddelats av en domstol kan också ändras genom ett avtal som godkänns av socialtjänsten. Samarbetssamtal har visat sig vara ett effektivt sätt att undvika rättslig tvist. I 80 % av fallen där föräldrarna varit på samarbetssamtal har föräldrarna kunnat enas utan en rättslig tvist. Metoden har funnits sedan 1970-talet och används av omkring en fjärdedel av alla föräldrar som skiljs. Samarbetssamtalen på familjerätten är kostnadsfria och frivilliga. Familjerätten kan aldrig bestämma något utan är enbart ett institut för medling mellan föräldrarna. Däremot kan domstolen bestämma om föräldrarna inte kan komma överens. Det bästa för barnet är oftast att ha två föräldrar som kan komma överens. 

bottom of page