Sök

Växelvis boende, vad krävs?

För att ett växelvis boende, det vill säga att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder, ska fungera krävs ett mycket bra samarbete mellan föräldrarna.


Det krävs även normalt  att man bor så nära varandra att barnet kan ha samma sociala liv oavsett hos vem av föräldrarna barnet bor hos. Framförallt ska barnet kunna gå i samma skola/förskola. Det krävs att båda föräldrarna hjälper till med att hämta och lämna till olika aktiviteter och att den förälder som är folkbokförd tillsammans med barnet informerar den andra föräldern om information som rör barnet.


Viktigast är dock att föräldrarna skapar en trygg miljö för barnet med båda föräldrar. Barnet ska aldrig bli budbärare eller medlare mellan sina föräldrar.


För att ett växelvis boende ska fungera måste alltså föräldrarna ha kommit så långt i sin relation till varandra att man respekterar den andre och kan prata med varandra utan hinder av den tidigare separationen och de negativa känslor som separationen kan ha fört med sig.

Läs mer om barns boende

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b