Sök

Var ska barnet bo när föräldrar separerar?

Var ska barnet bo när föräldrar separerar? Inte sällan uppstår konflikter kring detta, särskilt i samband med separationen. Det är många känslor inblandade.


Det finns alla möjliga typer av boendeformer. Vanligt numera är att ha ett så kallat växelvis boende, det vill säga att barnet bor varannan vecka hos vardera förälder. Detta förutsätter att föräldrarna kan samarbeta. Föräldrarna måste dessutom bo nära varandra så att barnet kan gå kvar i samma förskola/skola.


Om ett växelvis boende inte är det bästa för barnet så bor barnet stadigvarande hos en av föräldrarna och har umgänge med den andra. Vanligt då brukar vara varannan helg, från torsdag/fredag till söndag/måndag. Är konflikterna mellan föräldrarna stora kan det vara lämpligt att barnet lämnas på förskolan/skolan på måndagarna, så barnet slipper uppleva konflikterna mellan föräldrarna.


Sedvanligt är att man delar på alla lov och högtider.

Bor föräldrarna långt ifrån varandra och det av den anledningen inte kan vara ett varannanhelgumgänge kan en lösning vara att barnet är hos umgängesföräldern till exempel varje sportlov och varje höstlov, för att kompensera att helgumgänget utgår. Dessa lov brukar inte vara lika ”viktiga” som till exempel jul och nyår.


Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa. Alla barn är individer.Läs med om barns boende här. 

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b