top of page
Sök

Var ska barnet bo när föräldrar separerar?

Var ska barnet bo när föräldrar separerar? Inte sällan uppstår konflikter kring detta, särskilt i samband med separationen. Det är många känslor inblandade.


Det finns alla möjliga typer av boendeformer. Vanligt numera är att ha ett så kallat växelvis boende, det vill säga att barnet bor varannan vecka hos vardera förälder. Detta förutsätter att föräldrarna kan samarbeta. Föräldrarna måste dessutom bo nära varandra så att barnet kan gå kvar i samma förskola/skola.


Om ett växelvis boende inte är det bästa för barnet så bor barnet stadigvarande hos en av föräldrarna och har umgänge med den andra. Vanligt då brukar vara varannan helg, från torsdag/fredag till söndag/måndag. Är konflikterna mellan föräldrarna stora kan det vara lämpligt att barnet lämnas på förskolan/skolan på måndagarna, så barnet slipper uppleva konflikterna mellan föräldrarna.


Sedvanligt är att man delar på alla lov och högtider.

Bor föräldrarna långt ifrån varandra och det av den anledningen inte kan vara ett varannanhelgumgänge kan en lösning vara att barnet är hos umgängesföräldern till exempel varje sportlov och varje höstlov, för att kompensera att helgumgänget utgår. Dessa lov brukar inte vara lika ”viktiga” som till exempel jul och nyår.


Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa. Alla barn är individer.Läs med om barns boende här. 

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comments


bottom of page