Sök

Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och  omvårdnad och trygghet. När barnet blir 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.


Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn.


Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet, vilket förutsätter att föräldrarna kan samarbeta kring barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Har du frågor om vårdnad? Ring för gratis rådgivning, klicka här.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b