top of page
Sök

Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och  omvårdnad och trygghet. När barnet blir 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.


Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn.


Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet, vilket förutsätter att föräldrarna kan samarbeta kring barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Har du frågor om vårdnad? Ring för gratis rådgivning, klicka här.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page