top of page
Sök

Särskild företrädare för barn, vad är det?

Lagen om särskild företrädare kom till för att stärka möjligheterna att ta tillvara barnets intresse när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till misstänks för brott mot barnet. För att kunna ha ett förhör med barnet och en eventuell rättsmedicinsk undersökning kan genomföras utan påverkan på barnet av vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren i nära förhållande kan tingsrätten efter att åklagaren har begärt interimistiskt (tillfällig) och utan vårdnadshavarens vetskap förordna en särskild företrädare. Tidsgränserna är korta då barnet ska genomgå åtgärderna utan vårdnadshavarens vetskap och då vårdnadshavaren ska informeras så snart de vidtagits, vilket oftast sker efter polisförhöret. Polisen har därför som regel planerat förhör och eventuell läkarundersökning innan åklagaren lämnar sin begäran om särskild företrädare till tingsrätten, som ofta förordnar en särskild företrädare nästkommande dag och ibland bara några timmar före planerat förhör med barnet. Av förordnandet framgår barnets namn och ålder, uppgifter om den misstänkte och vilket brott han eller hon misstänks för samt en uppmaning att omedelbart ta kontakt med utredande polis.


Vid kontakten med polis får man information om vem som ska hämta barnet till förhöret. Oftast hämtar man som särskilda företrädare för barnet i förskolan eller skolan. För barnets bästa är det bra om någon personal från skola eller dagis eller annan som barnet känner förtroende för kan följa med till förhöret, en så kallad trygghetsperson. Det är viktigt att vinna barnets förtroende, vissa barn följer med utan frågor, andra är svårare. Jag brukar alltid ha med mig frukt och festis till barnet. Dels för att vara den ”snälla tanten”, men även för att barnet ska få energi inför det kommande polisförhöret.


Vid förhöret är det i regel många personer närvarande, av vilka de flesta är främmande för barnet, såsom polis, åklagare, personal från socialtjänsten och den särskilde företrädaren. Man sitter som särskild företrädare i ett medhörningsrum tillsammans med åklagare och personal från socialtjänsten. Ibland har barnet träffat personal från socialtjänsten tidigare. Barnet och polisen sitter i ett annat rum. Det är en polis som är särskilt utbildad för att prata med barn. Som särskild företrädare har man möjlighet och skyldighet att avbryta förhöret om barnet verkar fara illa. Man hjälper även polisen med att ställa frågor. Oftast sker förhören i så kallade barnahus. I barnahus är miljön anpassad för att barnet ska känna sig välkommet. Inredningen är genomtänkt, med färger och möbler som skapar harmoni.

Som särskild företrädare tar man även tillvara på barnets rättigheter vid en eventuell kommande rättegång, såsom skadeståndsanspråk. Barnförhöret spelas även upp vid en eventuell rättegång.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Commentaires


bottom of page