top of page
Sök

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barn är kommunen skyldig att erbjuda hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtalet är tänkt att vara ett instrument för att föräldrarna själva ska kunna komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal har visat sig vara ett effektivt sätt att undvika rättslig tvist. I 80 % av fallen där föräldrarna varit på samarbetssamtal  har föräldrarna kunnat enas utan en rättslig tvist. Metoden har funnits sedan 1970-talet och används av omkring en fjärdedel av alla föräldrar som skiljs.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comentários


bottom of page