Sök

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barn är kommunen skyldig att erbjuda hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtalet är tänkt att vara ett instrument för att föräldrarna själva ska kunna komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal har visat sig vara ett effektivt sätt att undvika rättslig tvist. I 80 % av fallen där föräldrarna varit på samarbetssamtal  har föräldrarna kunnat enas utan en rättslig tvist. Metoden har funnits sedan 1970-talet och används av omkring en fjärdedel av alla föräldrar som skiljs.

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga