top of page
Sök

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barn är kommunen skyldig att erbjuda hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtalet är tänkt att vara ett instrument för att föräldrarna själva ska kunna komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal har visat sig vara ett effektivt sätt att undvika rättslig tvist. I 80 % av fallen där föräldrarna varit på samarbetssamtal  har föräldrarna kunnat enas utan en rättslig tvist. Metoden har funnits sedan 1970-talet och används av omkring en fjärdedel av alla föräldrar som skiljs.

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page