Sök

Pappa får ensam vårdnad med hänvisning till bristande samarbete och mammans negativa inställning til

Pappa får ensam vårdnad med hänvisning till bristande samarbete och mammans negativa inställning till pappan


Tingsrätten ansåg att det bästa för barnen var att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och förordnade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen. Domstolen kom fram till att båda föräldrarna är lika goda vårdnadshavare, men att deras samarbetssvårigheter är så stora att barnen far illa. Det var särskilt mammans negativa inställning till pappan och hennes bristande förmåga att se till att ett umgänge kom till stånd mellan barnen och deras pappa.


Barnen som var födda 2005 och 2007 och bott växelvis fram till februari 2015 mellan föräldrarna. Sedan februari 2015 har de inte träffat deras pappa. Barnen har även uttalat att de vill bo hos deras mamma. Trots detta så förordnar alltså hovrätten att barnen ska flyttas över till deras pappa.


Hovrätten skriver: ”Den psykiska påfrestning en flytt innebär är emellertid förhoppningsvis av övergående natur. De förhållanden barnen nu lever under innebär emellertid att det stabila, känslomässiga band de hade till sin pappa och dennes familj är helt avklippt, vilket måste innebära en konstant psykisk belastning för dem. Pappan har vidare gett uttryck för insikt i de problem han och barnen kan ställas inför när det gäller överflyttningen av boendet.”

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga