Sök

Mördare och vårdnadshavare

201 kvinnor mördades av sina män under 2000-talet. Vidare har 126 barn förlorat sina mammor till följd av att männen mördat kvinnorna under 2000-talet. Av dessa 126 barn var 39 barn hemma när mordet skedde, 18 barn bevittnade mordet och 6 barn hittade sin mamma mördad.


I fyra fall av tio är männen fortfarande vårdnadshavare.

Idag så är det upp till socialnämnden om de vill väcka talan om vårdnaden ska prövas. Det är inte alltid som socialtjänsten gör detta. Det krävs en lagändring. Jag anser att det alltid måste göras en prövning av vårdnaden om en förälder har dödat den andra föräldern.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b