top of page
Sök

Mördare och vårdnadshavare

201 kvinnor mördades av sina män under 2000-talet. Vidare har 126 barn förlorat sina mammor till följd av att männen mördat kvinnorna under 2000-talet. Av dessa 126 barn var 39 barn hemma när mordet skedde, 18 barn bevittnade mordet och 6 barn hittade sin mamma mördad.


I fyra fall av tio är männen fortfarande vårdnadshavare.

Idag så är det upp till socialnämnden om de vill väcka talan om vårdnaden ska prövas. Det är inte alltid som socialtjänsten gör detta. Det krävs en lagändring. Jag anser att det alltid måste göras en prövning av vårdnaden om en förälder har dödat den andra föräldern.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page