Sök

Min klients sanning är min sanning

Jag får ofta frågan hur jag kan företräda någon som jag vet eller i vart fall tror inte talar sanning. Hur kan jag driva en talan då jag kanske tycker att det till exempel inte är förenligt med barnets bästa att ha ett umgänge med den jag företräder. Jag ser det inte så. Min klients sanning är min sanning. Jag ser alltid till att företräda min klient på bästa sätt och trycka på det som är relevant. Min uppgift är inte att döma, utan att se till att min klient får sin sak prövad och framföra det som min klient tycker är viktigt. Kanske förekommer det att vissa klienter inte håller sig till sanningen, men det är inte min uppgift att ta reda på om det är så. Funderar aldrig i de banorna. Klientens bästa är alltid i fokus hos mig.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b