top of page
Sök

Min klients sanning är min sanning

Jag får ofta frågan hur jag kan företräda någon som jag vet eller i vart fall tror inte talar sanning. Hur kan jag driva en talan då jag kanske tycker att det till exempel inte är förenligt med barnets bästa att ha ett umgänge med den jag företräder. Jag ser det inte så. Min klients sanning är min sanning. Jag ser alltid till att företräda min klient på bästa sätt och trycka på det som är relevant. Min uppgift är inte att döma, utan att se till att min klient får sin sak prövad och framföra det som min klient tycker är viktigt. Kanske förekommer det att vissa klienter inte håller sig till sanningen, men det är inte min uppgift att ta reda på om det är så. Funderar aldrig i de banorna. Klientens bästa är alltid i fokus hos mig.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

bottom of page