top of page
Sök

Mammans misstro mot pappan gör att pappan får ensam vårdnad mot dottern

Uppdaterat: 23 juni 2019

Tingsrätten kom fram till att föräldrarna skulle ha en fortsatt gemensam vårdnad.Tingsrätten menade att samarbetssvårigheterna främst handlade om barnets umgänge med sin pappa.

Vårdnadsutredarna hade gjort bedömningen att båda föräldrarna bör ha vårdnaden om barnet för att tillförsäkra fadern insyn i barnets liv och ge honom en möjlighet till inflytande över viktiga beslut. De ansåg vidare att moderns negativa inställning till samarbete med pappan inte utgjorde skäl för ensam vårdnad.Mamman vände sig till hovrätten och yrkade att hon skulle ha ensam vårdnad om dottern och att inget umgänge skulle äga rum mellan pappan och dottern. I hovrätten yrkade pappan ensam vårdnad om dottern för egen del eller att vårdnaden skulle förbli gemensam. Genom utredningen står det enligt hovrätten klart att parternas konflikt är djup och svår samt att de saknar förmåga att samarbeta i frågor kring dottern varför gemensam vårdnad inte kan anses vara det bästa för barnet.Mamman anförde i hovrätten att det finns risk att barnet utsätts för våld, övergrepp eller annars far illa vid umgänge med sin pappa. Hon anförde vidare att barnet inte har träffat sin pappa sedan den 12 juni 2016. En läkare hade gjort en orosanmälan sedan barnet berättat att pappan slagit henne. Detta ledde också till att en särskild företrädare utsågs och att polisförhör hölls med henne. Förundersökningen har därefter lagt ner.Omständigheten att dottern i polisförhör berättat att pappan slagit henne bedöms vara ett resultat av mammans misstro mot pappan och det har inte framkommit något som talar för att pappan är olämplig som vårdnadsförälder. Pappan var den av föräldrarna som bäst kunde främja en god och nära kontakt med den andra föräldern. Pappan får ensam vårdnad om dottern och mamman får umgänge med dottern. Det innebär också att barnet ska flyttas över till pappan. Hovrätten skriver att barnet har visserligen bott med sin mamma hela sitt liv, men hon har därtill bott tillsammans med sin far under sina första fyra levnadsår och därefter träffat honom mer eller mindre regelbundet fram till sommaren år 2016. Det finns därför anledning att räkna med att barnet kommer att klara den omställning som det innebär att hennes boende överflyttas till pappan.Detta rättsfall visar verkligen hur viktigt det är att alltid prata gott om den andra föräldern och inte överföra sina egna känslor till barnet. Har du frågor eller funderingar kring vårdnad, boende och umgänge så är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via mejl.08-316 516

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page