top of page
Sök

Måste man ha en advokat i en vårdnadstvist?

Det finns inget "tvång" att ha en advokat i en vårdnadstvist, men jag rekommenderar dig att anlita en advokat. En advokat kan ge dig råd och stöd under processen och kan se ärendet på "ett nyktert vis". Det är mycket lätt att agera fel om man ska företräda sig själv. Det kan också vara svårt att företräda sig själv om man saknar erfarenhet av domstolsprocesser. Vid en huvudförhandling ska man hålla sakframställan, förhöra vittnen samt ha en slutplädering, vilket kräver erfarenhet.


Man har många gånger möjlighet att få ekonomisk hjälp, antingen via hemförsäkring (rättsskydd) eller via staten (rättshjälp).


Om du har frågor om din vårdnadstvist så går det bra att kontakta oss på 08-316 516 eller info@lawring.se Första kontakten är kostnadsfri.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Комментарии


bottom of page