top of page
Sök

Knappt två av tio anmälningar om våld i nära relation leder till åtal

Det är i princip samma som år 2013.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

bottom of page