top of page
Sök

Kan man överklaga en dom som bygger på en överenskommelse?

Ja, man kan överklaga en överenskommelse till hovrätten. Men för att hovrätten ska pröva ett mål om vårdnad m.m. så krävs prövningstillstånd. Om hovrätten beviljar prövningstillstånd i ett mål som bygger på en överenskommelse så brukar hovrätten återförvisa målet till tingsrätten. Detta eftersom målet inte är prövat i sak, utan bygger på parternas överenskommelse.


I ett nyligen överklagat mål från tingsrätten avseende en överenskommelse meddelade hovrätten inte prövningstillstånd. Högsta domstolen konstaterar att frågan om hur hovrätten ska hantera en sådan situation inte är klarlagd. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten för att ge vägledning hur hovrätten ska hantera en sådan situation. Vi kommer återkomma i bloggen hur domstolen bedömer frågan om överklagande kring en överenskommelse.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comments


bottom of page