top of page
Sök

Från gripande till dom

Gripande, polis griper eller envarsgripande, vilket innebär att en privatperson griper en person som påträffats på bar gärning eller flyende fot efter att han begått ett brott, eller att en privatperson griper en person som är efterlyst för ett brott. I de fall då ett envarsgripande är tillåtet får alltså vem som helst gripa en misstänkt brottsling. Man får hållas max 6 timmar, eller ytterligare 6 timmar om det är synnerlig vikt för utredningen. Är man under man under 15 år gäller en tidsgräns på 3 + 3 timmar.


Anhållande, det är åklagaren som beslutar om anhållande. senast den tredje dagen klockan 12 efter anhållandet ska åklagaren göra en så kallad häktningsframställning (begära att den misstänkte ska häktas) hos domstolen. Domstolen ska därefter utan dröjsmål, absolut senast den fjärde dagen, hålla förhandling i häktningsfrågan och besluta ifall den anhållne ska häktas eller inte. Beslutar domstolen att häktning inte ska ske, så ska anhållningsbeslutet hävas och den anhållne omedelbart släppas fri.


Inom 2 veckor från att misstanke delgivits ska åklagaren besluta om åtal ska väckas eller inte. Det vill säga om brottet ska prövas i domstol eller inte. Åklagaren kan begära att få förlängd tid och då ska omprövning av häktningsbeslutet ske.


Väcker åklagaren åtal ska det inom två veckor hållas en huvudförhandling, det vill säga en rättegång.


Dom avkunnas av rätten efter sluten överläggning. Ibland avkunnas den omedelbart efter överläggningen och ibland meddelas dom vid senare tillfälle, oftast inom en vecka.

Man har tre veckor på sig att överklaga domen.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comentarios


bottom of page