Sök

Föreläsning på ungdomshem

Precis hemkommen från Uddevalla, där jag var och föreläste på ett ungdomshem, sk 12§ hem. Jag hoppas att killarna lärde sig något. Jag fick chansen att förmedla mitt budskap, träffa de fantastiska unga männen och vårdarna samt få möjlighet att se hur ett ungdomshem ser ut på insidan. Läs mer här.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b