Sök

Barn och djur i bilar är en dödsfälla

Varje vår/sommar så rapporteras det om såväl barn som hundar som lämnas i bilar. Det kan knappast vara något nytt att bilen på vår/sommaren är dödsfälla. En bil som blir varm på bara några minuter. Att veva ner rutorna hjälper inte. Varför händer detta då när det har blivit så uppmärksammat i media?


Om du ser ett djur eller ett barn i en varm bil som visar tecken på överhettning har du rätt att, för att rädda djuret eller barnet, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom.

För ett år sedan dog ett tvåårigt barn sedan han blivit glömd i en bil, en varm sommardag. Låt det aldrig hända igen! Så, lämna aldrig barn eller djur i en varm bil, inte ens för att gå och köpa lite mjölk. 


Min egen historia för några år sedan, en varm sommardag. Jag och min hund var på roadtripp, jag råkade ”blippa” nyckeln och stängde bildörren. Bilnyckeln var kvar inne i bilen med min hund. Dörren gick då i lås, min hund var inlåst. Jag fick panik. Min väska med telefon var inlåst. Träffade en kvinna som lät mig låna hennes telefon och jag ringde bilbärgningen. Bilbärgningen kom efter 20 minuter efter mycket påtryckning från mig. När väl min hund kom ut var han alldeles förstörd. Han var så varm. Detta var en riktig tankeställare. Klantigt? Ja, absolut. Men jag förstår också nu hur varmt det faktiskt kan bli, efter bara 20 minuter. Men till mitt försvar hade jag inget uppsåt, men så klantig kommer jag aldrig vara igen.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b