top of page
Sök

Är det numera socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor?

Den tilltalade, 17 år gammal, filmade sig själv och sin dåvarande flickvän när de hade sex och la sedan ut videon på två olika pornografiska internetsidor – allt utan flickvännens vetskap. Pojken erkände de faktiska omständigheterna men bestred ansvar. Han visste vilken film han lade upp på sajterna men ville inte vara dum mot målsäganden. Han var mest intresserad av hur det var att se sig själv. När han förstod att målsäganden skulle må dåligt ångrade han sig och han har också själv mått dåligt. Han trodde heller inte att filmen skulle få så stor spridning.


Kompisar och andra på skolan hade sett filmen och målsägande hade fått frågor om hon gjort filmen frivilligt. Målsägande har varit konstant ledsen och arg, inte kunnat sova och knappt gått utanför lägenheten. Vid ett tillfälle hade hon gått på en fest men hon fick kommentarer direkt. Det frågades om hon var den som var på filmen och hon har också blivit kallad ”porrstjärna”.


Ett vittne som hörts i tingsrätten har vittnat om att en vän till honom hade känt igen målsägande genom en tatuering. Han vet inte om filmen sparades ned men det var många på skolan som hade sett filmen. Det blev mer eller mindre känt på skolan att det var målsägande på filmen.


Tingsrätten skrev i sin dom att ”En bit in i filmen är målsägandes ansikte väl synligt en längre stund. Några svårigheter för den som känner målsägande att identifiera henne kan inte ha förelegat och det har också framkommit i övrigt att målsägande har identifierats”.

Skaraborgs tingsrätt ansåg att den tilltalade måste ha insett att filmen skulle kunna komma att få stor spridning och att målsägande därmed skulle kunna utsättas för andras missaktning. Han dömdes därför för grovt förtal till 45 timmars ungdomstjänst och 136 000 kronor i skadestånd till målsägande – varav 130 000 avsåg kränkning och 6 000 ersättning för sveda och värk. ”Filmens innehåll och att denna nått spridning till ett större antal personer i målsägandens umgängeskrets har inneburit en mycket allvarlig kränkning av målsägandens personliga integritet och medfört betydande negativa konsekvenser för målsägandens sociala liv.


Tingsrätten bedömer ett skäligt skadestånd avseende kränkning till 130 000 kr”, skrev tingsrätten i sin dom.


17-åringen överklagade till Göta hovrätt och yrkade att skadeståndet skulle sättas ned när det gällde kränkningsersättningen.


Hovrätten gjorde delvis en annan bedömning än tingsrätten och sänkte skadeståndet rejält.

”De uppgifter som tilltalade har lämnat har visserligen varit nedsättande för målsägandes anseende. Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning”, skrev hovrätten i sin dom.


Hovrätten skrev också att för det stora flertalet av de personer som har tagit del av filen ”torde” målsägandes ansikte ha varit obekant. För dessa personer har det därmed saknats en koppling mellan de uppgifter som filmen förmedlade och målsägande som person. Med anledning av bland annat detta – och vid en jämförelse med de kränkningsersättningar som brukar utgå vid andra typer av brott – slog hovrätten fast att en skälig kränkningsersättning uppgår till 25 000 kronor. Det totala skadeståndet för den målsägande blev därför 31 000 kronor. Hovrätten var enig.


Nu har kvinnan via sin advokat överklagat domen.

Det som finns på internet finns alltid kvar. Det kan spridas med ljusetes hastighet. Kränkningen riskerar att bli livslång. Hur ser det då ut med kränkningsersättningen gällande våldtäkt? När det gäller ersättningsnivån för kränkning vid våldtäkt mot vuxna har nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i mars 2013 att höja ersättningsnivån från 75 000 kr till 100 000 kr.


Jag hoppas verkligen att Högsta domstolen tar upp detta fall. Detta är en allvarlig kränkning av en persons integritet. Alla har rätt att inte få sitt mest intima privatliv offentligt exponerat. Alla har rätt att slippa uppleva hur det mest privata sprids utan sitt samtycke.

Senaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Comments


bottom of page