top of page
Sök

219 kvinnor mördade av män i deras närhet under 2000-talet

9 av 10 av dessa män har psykiska problem. 27 procent av männen hade andra vårdkontakter, ofta för missbruk. 


Jag mötte en mycket inspirerande man som arbetar som terapeut för män som misshandlar kvinnor. Jag har alltid trott att män som misshandlar kvinnor oftast vid misshandelstillfällena är påverkade av antingen alkohol eller narkotika. Han berättade för mig att det oftast inte var så. 


Vanligast är det att det börjar med en väldig förälskelse. Man umgås hela tiden. Mannen uppvaktar kvinnan. I början är allt underbart. Efter en stund när förälskelsen börjar avta och kvinnan vill umgås med sina vänner etc så blir mannen svartsjuk. Han känner att han förlorar greppet och kontrollen. 


Det här är helt vanliga män, både från arbetar- och medelklass. Allt från ingenjörer och lärare till studenter, fabriksarbetare, sjukskrivna. De flesta har inga andra problem än just att de varit våldsamma i nära relationer. Och det rör sig om allt från att de knuffat sin partner så att han eller hon ramlat omkull till slag, stryptag och mer eller mindre mordförsök. Ofta har det också handlat om psykisk misshandel, till exempel att de varit nedsättande och hotfulla eller mycket kontrollerande.


Hos de här männen krockar det med andra känslor. Många pratar om en maktlöshet, att de känner att de förlorat sin makt i förhållande till kvinnan. De vet att det är fel att slå, men känner att de inte kan ”kontrollera sin kvinna”. Det enda som egentligen går att säga generellt om hela gruppen är en sak: ingen av dem anser att de själva är kvinnomisshandlare. 


Terapin för män är kostnadsfria. Enklast är då att kontakta Kvinnofridslinjen. För det fall en kvinna söker hjälp får hon frågan om en terapeut ska kontakta mannen. Det är tyvärr inte alltid hon vill det, antagligen på grund av rädsla eller för att kvinnan tror att det är hon som har gjort fel.


Jag vill med detta uppmana er att se signaler på er vän. Drar hon sig undan? Har hon blåmärken eller skador som hon inte kan förklara på ett trovärdigt sätt? Det finns hjälp att få, både för den som blivit misshandlad och den som misshandlar. Ta tillvara på den hjälpen. Ta tillvara på din vän. Och kom ihåg att det aldrig aldrig är den som blivit misshandlad som har gjort fel. Aldrig.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comments


bottom of page